nawarat's Blog

ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

Monday, January 09, 2006

สาระทางด้านเกษตร

สาระทางด้านเกษตร


มารู้จักท่องเที่ยวเชิงเกษตรกัน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร. คือการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตรวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ ตลอดจน สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตร ที่ทันสมัยฯลฯ เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรม ทางการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อการรักษา สภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น


การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ...
ทางเลือกใหม่ของนักเดินทาง ท่านจะได้ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลินและ สามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพ ได้ทำให้ได้หวนกลับ ไปค้นหาเรียนรู้เข้าใจและมีความภาคภูมิใจ ในอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นคุณค่าภายใต้แนวคิด ปรัชญาองค์ความรู้ภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษเกษตรไทย ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวชนบท ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบกิจกรรมและการ ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลายทั้งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จะถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย....
ความรู้เกี่ยวกับบ้านพัก Home Stay
Home Stay หรือชื่อเฉพาะในประเทศไทยว่า"Ban Phak" หมายถึงบ้านพักประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพักร่วมกับกับเจ้าของบ้านและมีวัตถุประสงคที่จะเรียนรู้วัมนธรรมวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้นซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยเจ้าของบ้านจะจัดที่พักพร้อมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวโดยได้รับค่าตอบแทนตามความ เหมาะสม ในปัจุบัน Home Stay เริ่มเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ Home Stay ในอีกความหมายหนึ่งคือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยึดเอารูปแบบที่พักเป็นศูนย์กลางและจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

วันนี้เราจะมาแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดชุมพรกันนะคะ!

ท่องเที่ยวเกษตรจังหวัดชุมพร
Agro Tourism

ที่ตั้ง
สวนมณทิพย์ เลขที่ 152 บ้านสระยักษ์ หมู่ที่ 12 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร
การเดินทาง
- กรุงเทพฯ - ชุมพร 500 กม. และเดินทางต่อประมาณ 8 กม.
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ลานจอดรถ
- สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- สุขา


แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชมสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ ชมสวนลองกองคุณภาพ ชมธรรมชาติและพันธุ์ไม้หายาก เช่น ต้นฉก ปาล์มพันธุ์ต่าง ๆ ไม้ดอก ไม้ประดับ และเพลิดเพลินกับอุทยานปลาสวยงามนา ๆ ชนิด ศาลาคลายร้อน ศาลาพักผ่อนริมสระน้ำ บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย สนุกกับจักรน้ำชมธรรมชาติริมสระที่สวยงาม และซื้อของฝากจากบ้านสระยักษ์ เช่น กล้วยเล็กมือนางอบ ทุเรียนทอด และ ทุเรียนกวน


แหล่งท่องเที่ยวทั่ไป
1. ชมสวนทุเรียนก้านยาว สวนนายเยาว์
2. ชมสวนส้มโชกุน สวนนิลเขียว
3. ขมถ้ำโครัมที่สวยงาม
4. ชมสวนสมุนไพรและนวดเพื่อสุขภาพ

การติดต่อประสานงาน
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตรจังหวัดชุมพร โทร. 0-77511068 และ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร โทร. 0-77501022 หรือ สวนมณทิพย์ โทร. 0-77555100

อัลบั้มรูปภาพ

อัลบั้มรูปภาพ
Bye Nior

2006
Sport DayHappy New Year 2006


งานอดิเรก

งานอดิเรก


-ฟังเพลง

-อ่านหนังสือ

-ดูหนัง

-การนอน
นวรัตน์ รัตนบุตรา

ชื่อเล่น : บิว
เกิด : 4 กุมภาพันธ์ 2528
ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์
กำลังศึกษาที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ : 01-514-2408

e-mail : biw_ty01@hotmail.com"จังหวัดกาฬสินธุ์น่าสนใจนะคะ ไม่ไปไม่รู้หรอก"